16 kwietnia 2024 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Przeglądzie Teatralnym organizowanym przez PSP nr 14. Występ zatytułowany ,,Wiosenna radość został doceniony przez jury wyróżnieniem. Naszą grupę teatralną stanowiły dzieci z klasy 2a i 1d oraz 4a i 6b. Jury przyznało również wyróżnienie Zofii Wasilkowskiej , uczennicy klasy 4a, która urzekła interpretacją wiersza oraz grą aktorską.

.
.
.
.
.