19 maja uczniowie z klas 8 wraz z doradcą zawodowym uczestniczyli w wydarzeniu pod hasłem “SZTUKA I PRZESTRZEŃ-spotkanie z muzyką, plastyką i sztuką kulinarną”. Wydarzenie miało na celu przedstawienie młodzieży z klas ósmych oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Plastycznych, Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Muzycznych.

.
.
.
.
.
.
.