Uczniowie klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego proszeni są o przybycie na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w asyście tylko jednego rodzica. W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy o konieczności posiadania maseczek.

Sektor A (wejścia od strony boiska szkolnego)

0a – godz. 11:30 – korytarz II piętro – wejście A2


1a – godz. 9:45 – sala gimnastyczna – wejście główne

1b – godz. 9:45 – sala gimnastyczna – wejście główne

1c – godz. 9:45 – sala gimnastyczna – wejście główne

1d – godz. 9:45 – sala gimnastyczna – wejście główne


2a – godz. 9:00 – sala 17 – wejście A1

2b – godz. 9:00 – sala 25 – wejście A1

2c – godz. 9:00 – sala 16 – wejście A2

2d – godz. 9:00 – sala 19 – wejście A2

3a – godz. 9:00 – sala 24 – wejście A1

3b – godz. 9:00 – sala 27 – wejście A2

3c – godz. 9:00 – sala 18 – wejście A2


Sektor D

4a – godz. 9:00 – sala 102

4b – godz. 9:00 – sala 104

4c – godz. 9:00 – sala 108

5a – godz. 9:00 – sala 110

5b – godz. 9:00 – sala 113

6a – godz. 9:00 – sala 115


7a – godz. 9:45 – sala 102

7b – godz. 9:45 – sala 104

7c – godz. 9:45 – sala 108

8a – godz. 9:45 – sala 110

8b – godz. 9:45 – sala 113

8c – godz. 9:45 – sala 115