ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

GODZINA 9.10 – KLASY  IV-VIII (sala gimnastyczna)

GODZINA 10.00 – KLASY  I-III ORAZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY (sala gimnastyczna)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH DLA

POSZCZEGÓLNYCH KLAS

GODZINA 10.00  KLASANUMER SALI LEKCYJNEJGODZINA 9.10  KLASANUMER SALI LEKCYJNEJGODZINA 10.00 KLASANUMER SALI LEKCYJNEJ
1A174A220A25
1B1024B23  
1C184C108  
1D1015A115  
2A195B110  
2B265C112  
2C276A113  
2D246B101  
3A237A218  
3B168A102  
3C228B104  
3D158C106  
.