Rodzinny piknik w klasie 2 c

15 czerwca 2021 r. uczniowie klasy 2 c wraz z rodzicami  w ramach reintegracji zespołu spędzili czas w Muzeum Wsi Radomskiej na wspólny spotkaniu przy ognisku. Podczas spotkania  dzieci przedstawiły inscenizację opartą na wierszach J. Tuwima i J. Brzechwy ,, Jacy jesteśmy’’ oraz  ,,Podróżuj z nami ‘’. Były gry, zabawy i wspólne pieczenie kiełbasek. Takie harce i zabawy skutecznie zintegrowały zespół klasowy. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym: miłe zabawy w otoczeniu natury.

Za rok pewnie to powtórzymy!

.