Dariusz Wróblewski – zastępca przewodniczącego (kl. 3c Gim.)
Katarzyna Kupidura – skarbnik (klasa 7a)
Tomasz Rybski – sekretarz (klasa 8a)
Monika Stanik – członek (klasa 3f Gim.)
Grzybowska Monika – członek (klasa 3d Gimn.)

Komisja Rewizyjna:
Kamila Dróżdż (klasa 5a)
Małgorzata  Bieńkowska (klasa 4b)
Monika Załęcka (klasa 3b Gimn.)
Aneta Janowska (klasa 3e Gimn.)