Nowy logotyp Programu  ( https://www.uodo.gov.pl/pl/21/1194 )
Aktualna nazwa Organizatora Programu  – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– relacje z prowadzonych działań w ramach Programu,
– aktualizację hiperłącza związanego z logotypem Programu, które przekierowuje do aktualnej strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: www.uodo.gov.pl/tdts

Linki do programu poniżej:

PROGRAM EDUKACYJNY UODO

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

INFO O PROGRAMIE DLA SZKÓŁ

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1459