Projekty edukacyjne w klasach 0-2


W roku szkolnym 2020/2021 w klasach O a , 1 d i 2 b będą realizowane dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne.
Działania te wpisują się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała to przede wszystkim:

  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt Edukacyjny – Zdrowo Jem, Więcej Wiem to:

  • Szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu.
  • Wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych.
  • Zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.
  • Szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia

.