Projekt eTwinning w klasie 2d

W ramach projektu eTwinning “Our life as European pupils” uczniowie klasy 2d wykonywali kartki wakacyjne z pozdrowieniami dla swoich rówieśników z Danii, Francji, Grecji, Rumunii i Hiszpanii.

Cele projektu to:

  • Wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych pomiędzy nauczycielami z wielu krajów Europy,
  • Udoskonalenie wśród uczniów umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym oraz zwiększenie ich motywacji do nauki tego języka,
  • Poznanie kultury i tradycji krajów biorących udział w projekcie,
  • Rozwijanie wśród uczniów i nauczycieli umiejętności posługiwania się narzędziami IT ,
  • Rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole i prezentacji na forum publicznym.
  • Zawarcie nowych znajomości europejskich
.