Dnia 30.10.23 r. w ramach profilaktyki uzależnień klasy 7 i 8 wraz z opiekunami wybrały się na spektakl teatralny pt. Wspomnienia narkomanki, scenicznej adaptacji książki pt. Pamiętnik narkomanki autorstwa Barbary Rosiek. Przedstawienie odbyło się w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Jego celem było uzmysłowienie uczniom zagrożeń, jakie wypływają z próbowania substancji psychoaktywnych. Spektakl wzbudził wśród uczniów wiele emocji i pozwolił spojrzeć na ten problem z innej perspektywy.

.