HARMONOGRAM półzimowiska

organizowanego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci

w Radomiu ul. Czarnoleska 10

Ramowy rozkład dnia

  1. Godz. 8.30 –  9.00 –    Schodzenie się dzieci. Sprawdzenie listy obecności  

                                         Zabawy i gry  stolikowe.

  • Godz. 9.00 – 9.20 –     Śniadanie
  • Godz. 9.20 – 10.00  –  Zapoznanie dzieci z harmonogramem dnia,   

                                         omówienie  regulaminów danego dnia

  • Godz. 10.00 –13.00 – Zajęcia tematyczne ( w trakcie zajęć

                                               około godz. 11.00 – II śniadanie).

  • Godz. 13.00 – 13.30 – Obiad
  • Godz. 13.30 – 14.30 – Zajęcia w grupach ( plastyczne, muzyczne,

                                          integracyjne)

  • Godz. 14.30 – 15.00 – Zabawy rekreacyjne

    Podsumowanie dnia  i pożegnanie dzieci.

HARMONOGRAM

                                   Poniedziałek  17.02.2020r.

8.30-  9.00-  Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe.

9.00-  9.20 – Śniadanie

9.20- 10.00 -Zapoznanie dzieci z harmonogramem półzimowiska, regulaminem zachowania

                     w  czasie zajęć i podczas wycieczek, zajęcia integracyjne.                                                                             

10.30- 13.00–  Wyjście do kina Helios na film pt ,,Doktor Dolittle”

13.00- 13.30-  Obiad

13.30- 14.30-  Zajęcia w grupach (,,bawimy się ucząc-uczymy się bawiąc”- pogadanka na  

                       temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw )

14.30-15.00-  Zabawy rekreacyjne. Podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

                                         Wtorek 18.02.2020

 8.30-   9.00-   Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe

 9.00-   9.20-  Śniadanie

 9.20 –  9.30-  Powitanie i zapoznanie  dzieci z regulaminem wyjścia na wycieczkę.

 10.30 –  13.00- Wyjście do Krainy marzeń.                   

13.00 – 13.30 – Obiad

13.30 – 15.00 –  Zabawy rekreacyjne. Podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

                                      Środa 19.02.2020 r.

 8.30 – 9.00 –  Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe.

 9.00-  9.20 –  Śniadanie

 11.00 –  13.00 –Edukacja przez zabawę – wyjście do Trickoramy – magii iluzji

13.30 – 14.00 – Obiad

14.00 – 14.30 – Rekreacja

14.30-  15.00 –  Zajęcia muzyczne, świetlicowe. Podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

               Czwartek  20.02.2020 r.

8.30-  9.00 – Schodzenie się  dzieci. Zabawy i gry stolikowe

9.00-  9.20 – Śniadanie

9.20 – 9.30 – Powitanie i zapoznanie  dzieci z regulaminem wyjścia

9.30 – 13.30 –Udział w warsztatach kulinarnych w Pizzeri eLeclerc

14.00- 14.30 – Obiad

14.30 -15.00 – Zajęcia plastyczne. Podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci.

                                 Piątek 21.01.2020 r.

8.30 –  9.00-  Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe

9.00 –  9.20-  Śniadanie

9.20  – 9.30-  Powitanie i zapoznanie  dzieci z regulaminem zachowania na wycieczce

10.00-  13.00  – Wyjście do ,,Słodkiej robotki”

13.00-13.30 – Obiad

14.00 -15.00 – Zajęcia rekreacyjne

Dzieci korzystają z wejścia i szatni dla młodszych uczniów.

Spotykamy się w świetlicy.  Sala nr 7 i 8.

.