DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

Informujemy, że w dniach 15-19.01.2024 r. w naszej szkole zorganizowane będzie półzimowisko.

Oferta skierowana jest do dzieci z klas 1-4.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 08.30-14.00.

Opiekę sprawować będą nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Oferujemy dzieciom bogatą ofertę zajęć i aktywności rekreacyjno-kulturalnych, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, gry i zajęcia świetlicowe, quizy, zagadki, zajęcia kreatywne oraz zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym (przy sprzyjającej aurze).

ROZKŁAD DNIA:

8.30-9.00             Schodzenie się dzieci. Sprawdzenie listy obecności. Zabawy i gry stolikowe.

9.00-9.20             Śniadanie

9.20-13.00           Zajęcia tematyczne (w trakcie zajęć około godz. 11.00 – drugie śniadanie)

13.00-13.30         Obiad

13.30-14.00         Zajęcia w grupach (m.in. zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe,                     

                            sportowe, tropiące, zajęcia plastyczne)

Szczegółowy harmonogram zajęć na każdy dzień zamieszczony będzie w pierwszym tygodniu stycznia 2024 r.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W PÓŁZIMOWISKU: 320,00 zł.

W cenie pobytu organizator zapewnia:

  • wyżywienie  (śniadanie, drugie śniadanie, obiad),
  • bilety wstępów na atrakcje zaplanowane w programie półzimowiska,
  • bilety na przejazdy MPK,
  • artykuły plastyczne,
  • gry, sprzęt sportowy,
  • nagrody – niespodzianki.

ZAPISY:

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach: 18-20.12.2023 r., w godz. 7.30-15.30 (kartę kwalifikacyjną można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej naszej szkoły).

Prosimy o wypełnienie tylko drugiej części karty.

KARTA KWALIFKACYJNA

WAŻNE: Proszę pamiętać o wypisaniu szczepień lub dostarczeniu kopii odpowiednich stron z książeczki zdrowia, a także o tym, że wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych.

RODZICE UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU  W WYPOCZYNKU OTRZYMAJĄ W DNIU 21 GRUDNIA BR. POTWIERDZENIE POPRZEZ WIADOMOŚĆ W DZIENNIKU ELEKTRONICZYM LIBRUS.

WPŁATY

Wpłaty za udział w półzimowisku będą przyjmowane w dniach: 02-04.01.2024r.,
w godz. 8.00-14.00 (parter, pokój obok stołówki).

Uwaga!

Ilość miejsc jest ograniczona.  

Z powodu dużego zainteresowania decyduje kolejność złożenia kart kwalifikacyjnych.

W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listę rezerwową.

WARUNKIEM UDZIAŁU DZIECKA W PÓŁZIMOWISKU JEST DOKONANIE WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE I DOSTARCZENIE WYPEŁNIONEJ ORAZ PODPISANEJ KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.

Niezachowanie ustalonych terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.

WAŻNE: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PÓŁZIMOWISKA ORAZ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

REGULAMIN do pobrania

Zapisanie dziecka na półzimowisko jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna prawnego załączonego regulaminu.

Klauzula informacyjna (RODO) opublikowana jest na stronie internetowej (zakładka O SZKOLE – RODO) oraz jest dostępna w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr  17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.

.