PÓŁZIMOWISKO 2023

POD HASŁEM: „KOLOROWE FERIE”

 

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

 

Informujemy, że w dniach 13-17.02.2023 r. w naszej szkole zorganizowane będzie półzimowisko.

Oferta skierowana jest do dzieci z klas 1-4.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 08.30-14.00.

Opiekę sprawować będą nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Oferujemy dzieciom bogatą ofertę zajęć i aktywności rekreacyjno-sportowo-kulturalnych,  m.in: wyjście do kina „Helios”, sali zabaw „Kraina Marzeń”, Parku Trampolin „Sky Jump”, Centrum Animacji „Madagaskar”, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, gry i zajęcia świetlicowe, quizy, zagadki, zabawy tropiące, zajęcia kreatywne oraz zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym.

ROZKŁAD DNIA:

 

8.30-9.00             Schodzenie się dzieci. Sprawdzenie listy obecności. Zabawy i gry stolikowe.

9.00-9.20             Śniadanie

9.20-13.00           Zajęcia tematyczne (w trakcie zajęć około godz. 11.00 – drugie śniadanie)

13.00-13.30         Obiad

13.30-14.00         Zajęcia w grupach (m.in. zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe,                     

                            sportowe, tropiące, zajęcia plastyczne)

 

Szczegółowy harmonogram zajęć na każdy dzień zamieszczony będzie na tydzień przed półzimowiskiem.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W PÓŁZIMOWISKU: 300,00 zł.

 

W cenie pobytu organizator zapewnia:

  • wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad),
  • bilety wstępów na atrakcje zaplanowane w programie półzimowiska,
  • bilety na przejazdy MPK,
  • artykuły plastyczne,
  • gry, sprzęt sportowy,
  • nagrody – niespodzianki.

ZAPISY:

Zapisy na półzimowisko przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

w dniach: 10 -18 stycznia 2023 r. w godz. 7.30-15.30.

Zapisu dziecka można dokonać osobiście lub telefonicznie (nr tel. 48 331 24 13).

Najpóźniej w dniu 18 stycznia br. należy złożyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półzimowiska.

Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku przyjmuje wicedyrektor szkoły Anna Belowska w godz. 7.30-9.00 oraz 13.00-15.00

(Kartę kwalifikacyjną można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.)

WAŻNE: Proszę pamiętać o wypisaniu szczepień lub dostarczeniu kopii odpowiednich stron z książeczki zdrowia.

WPŁATY

Wpłaty za półzimowisko będzie można dokonać po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w wypoczynku, tzn. w dniach: 01-03.02.2023 r. u pracowników księgowości.

Uwaga!

Ilość miejsc jest ograniczona.  

Z powodu dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listę rezerwową.

WARUNKIEM UDZIAŁU DZIECKA W PÓŁZIMOWISKU JEST DOKONANIE WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE I DOSTARCZENIE WYPEŁNIONEJ ORAZ PODPISANEJ KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.

Niezachowanie ustalonych terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.

WAŻNE: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PÓŁZIMOWISKA ORAZ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

Zapisanie dziecka na półzimowisko jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna prawnego załączonego regulaminu.

 

Klauzula informacyjna (RODO) opublikowana jest na stronie internetowej (zakładka O SZKOLE – RODO) oraz jest dostępna w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr  17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.

Do pobrania:

Regulamin wypoczynku

Karta_kwalifikacyjna uczestnika_wypoczynku