DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

Informujemy, że w dniach 24-28.06.2024 r. w naszej szkole zorganizowana będzie półkolonia.
Oferta skierowana jest do dzieci z klas 1-4.
Zajęcia odbywać się będą w godz. 08.30-14.00.

Opiekę sprawować będą nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Oferujemy dzieciom bogatą ofertę zajęć i aktywności rekreacyjno-sportowo-kulturalnych,  m.in: wyjście do kręgielni „Split”, Centrum Edukacyjnego ScienceLab, Parku Trampolin Sky Jump, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, gry i zajęcia świetlicowe, quizy, zagadki, zabawy tropiące, zajęcia kreatywne oraz zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym.

ROZKŁAD DNIA:

8.30-9.00             Schodzenie się dzieci. Sprawdzenie listy obecności. Zabawy i gry stolikowe.                      

                            Zabawy integracyjne.

9.00-9.20             Śniadanie

9.20-13.00           Zajęcia tematyczne (w trakcie zajęć około godz. 11.00 – drugie śniadanie)

13.00-13.30         Obiad

13.30-14.00         Zajęcia w grupach (m.in. zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe,                     

                            sportowe, tropiące, zajęcia plastyczne)

Szczegółowy harmonogram zajęć na każdy dzień zamieszczony będzie na tydzień przed półkolonią.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W PÓŁKOLONII: 320,00 zł.

W cenie pobytu organizator zapewnia:

  • wyżywienie  (śniadanie, drugie śniadanie, obiad),
  • bilety wstępów na atrakcje zaplanowane w programie półkolonii,
  • bilety na przejazdy MPK,
  • artykuły plastyczne,
  • gry, sprzęt sportowy,
  • nagrody – niespodzianki.

ZAPISY:

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach: 27-28.05.2024 r., w godz. 7.30-15.30 (kartę kwalifikacyjną można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej naszej szkoły).

UWAGA!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zapisami na półkolonię informujemy, że nie przyjmujemy telefonicznych zgłoszeń. Aby zapisać dziecko na półkolonię należy od razu złożyć kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (kompletnie wypełnioną).

KARTA DO POBRANIA

Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku może złożyć w sekretariacie szkoły tylko rodzic/opiekun prawny dziecka lub pełnoletni członek rodziny.

Prosimy o wypełnienie tylko drugiej części karty.

WAŻNE: Proszę pamiętać o wypisaniu szczepień lub dostarczeniu kopii odpowiednich stron z książeczki zdrowia, a także o tym, że wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych.

RODZICE UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU  W WYPOCZYNKU OTRZYMAJĄ W DNIU 3 CZERWCA BR. POTWIERDZENIE POPRZEZ WIADOMOŚĆ LIBRUS.

WPŁATY

Wpłaty za udział w półkolonii będą przyjmowane w dniach: 04-05.06.2024 r.,
w godz. 8.00-14.00 (parter, pokój obok stołówki).

Uwaga!

Ilość miejsc jest ograniczona. 

Z powodu dużego zainteresowania decyduje kolejność złożenia kart kwalifikacyjnych.

W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listę rezerwową.

WARUNKIEM UDZIAŁU DZIECKA W PÓŁKOLONII JEST DOKONANIE WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE I DOSTARCZENIE WYPEŁNIONEJ ORAZ PODPISANEJ KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.

Niezachowanie ustalonych terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.

WAŻNE: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PÓŁKOLONII ORAZ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

Link do REGULAMINU

Zapisanie dziecka na półkolonię jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna prawnego załączonego regulaminu.

Klauzula informacyjna (RODO) opublikowana jest na stronie internetowej (zakładka O SZKOLE – RODO) oraz jest dostępna w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr  17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.

.