DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

Informujemy, że w dniach 26-30.06.2023 r. w naszej szkole zorganizowana będzie półkolonia.

Oferta skierowana jest do dzieci z klas 1-4.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 08.30-14.00.

Opiekę sprawować będą nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Oferujemy dzieciom bogatą ofertę zajęć i aktywności rekreacyjno-sportowo-kulturalnych, m.in: wyjście do Park Trampolin KOCHAM SKAKAĆ, Warsztatowni MammaLeo, kręgielni „Split”, Centrum Edukacyjnego ScienceLab, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, gry i zajęcia świetlicowe, quizy, zagadki, zabawy tropiące, zajęcia kreatywne oraz zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym.

  • OPŁATA ZA UDZIAŁ W PÓŁKOLONII: 300,00 zł.
  • W cenie pobytu organizator zapewnia:
  • wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad),
  • bilety wstępów na atrakcje zaplanowane w programie półkolonii,
  • bilety na przejazdy MPK,
  • artykuły plastyczne,
  • gry, sprzęt sportowy,
  • nagrody – niespodzianki.

ZAPISY:

Zapisy na półkolonie przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

w dniach: 29 -30 maja 2023 r. w godz. 7.30-15.30.

Zapisu dziecka można dokonać osobiście lub telefonicznie (nr tel. 48 331 24 13).

Najpóźniej w dniu 2 czerwca br. należy złożyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku.

Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku przyjmuje sekretarz szkoły w dniach: 1-2.06.2023 r. w godz. 7.30-15.30.

(Kartę kwalifikacyjną można pobrać poniżej ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.)

Prosimy o wypełnienie tylko drugiej części karty.

WAŻNE: Proszę pamiętać o wypisaniu szczepień lub dostarczeniu kopii odpowiednich stron z książeczki zdrowia.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU BĘDZIE PODANA DO WIADOMOŚCI RODZICÓW ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W DNIU 02.06.2023 r. po godz. 16.00.

WPŁATY

Wpłaty za udział w półkolonii będą przyjmowane w dniach: 5-6.06.2023r., w godz. 8.00-14.00 (parter, pokój obok stołówki).

Uwaga!

Ilość miejsc jest ograniczona.

Z powodu dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listę rezerwową.

WARUNKIEM UDZIAŁU DZIECKA W PÓŁKOLONII JEST DOKONANIE WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE I DOSTARCZENIE WYPEŁNIONEJ ORAZ PODPISANEJ KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.

KARTA KWALIFIKACYJNA: http://psp17.com.pl/wp-content/uploads/2023/05/Karta-kwalifikacyjna-uczestnika-wypoczynku.pdf

Niezachowanie ustalonych terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.

WAŻNE: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM WYPOCZYNKU ORAZ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

REGULAMIN: http://psp17.com.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-wypoczynku.pdf

Zapisanie dziecka na półkolonie jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna prawnego załączonego regulaminu.

ROZKŁAD DNIA:

8.30 – 9.00 Powitanie. Sprawdzenie listy obecności. Gry edukacyjne i planszowe.

Zabawy integracyjne. Zabawy i gry stolikowe.

9.00 – 9.20 Śniadanie

9.20 – 13.00 Zajęcia tematyczne

(w trakcie zajęć około godz. 11.00 – drugie śniadanie)

13.00 – 13.30 Obiad

13.30 – 14.00 Zajęcia w grupach

(m.in. zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, sportowe, tropiące, zajęcia

plastyczne)

Szczegółowy harmonogram zajęć na każdy dzień zamieszczony będzie na tydzień przed półkolonią.

Klauzula informacyjna (RODO) opublikowana jest na stronie internetowej (zakładka O SZKOLE – RODO) oraz jest dostępna w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.

.