7 października 2022 r. grupa uczniów z klas VIII pod opieką pedagoga szkolnego oraz nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa uczestniczyła w Pikniku Edukacyjnym poświęconym bezpieczeństwu kraju, zorganizowanym w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu. Na uczniów czekało wiele atrakcji przygotowanych przez instytucje biorące udział w wydarzeniu, między innymi: Policję, Straż Pożarną, Fabrykę Broni „Łucznik”, Straż Graniczną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wojsko Obrony Terytorialnej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy poszczególnych służb mundurowych, a także uzyskania informacji na temat funkcjonowania szkoły. Uczestnictwo w pikniku pomogło zainteresowanym uczniom w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej.  

.