🥇🏆W dniach 24-28 kwietnia br. nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Wiosenny porządek to dobry początek” ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego.


Konkurs polegał na uprzątnięciu terenu wokół szkoły i najbliższej okolicy i zebraniu w sposób selektywny występujących na nim odpadów komunalnych.
Wszyscy uczniowie zbierali z bardzo dużym zaangażowaniem odpady, pamiętając o ich segregacji.
Należy nadmienić, że w konkursie tym brało udział 19 radomskich szkół podstawowych.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła:
✅ pierwsze miejsce, otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł!
✅Zebraliśmy 179 worków odpadów, co pozwoliło nam na zebranie 1 790 punktów!

Celem konkursu było m.in.:

– propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– upowszechnienie i utrwalenie właściwych nawyków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

– podniesienie świadomości i kształtowanie postawy ekologicznej dzieci i młodzieży,

– wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska  naturalnego i najbliższego otoczenia oraz podejmowania działań na rzecz jego poprawy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.