Ogólnoszkolny konkurs pieśni patriotycznych
17 kwietnia 2018 r. zrealizowaliśmy kolejne zadanie w ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Szkoła młodych patriotów”. Reprezentanci klas 1 – 7 zaprezentowali przygotowane przez siebie, pod bacznym okiem rodziców i wychowawców, pieśni patriotyczne.
Jury w składzie:
pan Marek Lipiec – dyrektor szkoły jako przewodniczący,
pani Joanna Schodnik – nauczyciel języka polskiego,
pani Beata Laskowska – nauczyciel oddziału przedszkolnego,
pani Lidia Murawska – nauczyciel religii,
bardzo wysoko oceniło występ naszych młodych artystów.
Pod uwagę brany był dobór repertuaru, jego wartości artystyczne, interpretacja, dykcja, muzykalność i umiejętności wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny – zaangażowanie, ruch sceniczny, oddanie klimatu pieśni.
Repertuar był zróżnicowany i bogaty, obejmujący różne okresy historyczne. Największą popularnością cieszyła się ,,Piechota” – aż trzech uczniów wybrało ten właśnie utwór.
Jury wyróżniło trzy osoby, które swoim wykonaniem szczególnie ujęły nas za serce:
Mateusza Bieniasa z klasy 3a śpiewającego pieśń ,,Przybyli ułani pod okienko”,
Rozalię Rutkę z klasy 4b, która wykonała utwór ,,Rozkwitały pąki białych róż”,
Barbarę Kupidurę z klasy 6a za prezentację ,,Śpiewki 1920”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze.
Publiczność, w osobach dziadków, rodziców, wychowawców, absolwentów i uczniów, która jak zwykle nas nie zawiodła i licznie przybyła na występ, gromkimi brawami nagrodziła wszystkich śpiewających.
Kolejny raz udowodniliśmy, że zasługujemy na miano ,,Szkoły młodych patriotów”.

.