1 Marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione w 2011 roku w 60. rocznicę zamordowania przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa członków ostatniego – IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na czele z ppłk. Łukaszem Cieplińskim.

Żołnierzami Wyklętymi (Niezłomnymi) zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się  radzieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu

Wśród żołnierzy niezłomnych należy wymienić między innymi: generała Emila Fieldorfa, rotmistrza Witolda Pileckiego, Antoniego Hedę, Łukasza Cieplińskiego, Zygmunta Szendzielarza (Łupaszkę), Józefa Kurasia, Danutę Siedzikównę (Inkę), Józefa Franczaka. Natomiast z terenu ziemi radomskiej: Stefana Bembińskiego (Harnasia), Franciszka Jaskulskiego (Zagończyka) i Aleksandra Młyńskiego (Drągala). Oni nie poddali się narzuconej przez Stalina obcej władzy komunistycznej, ale walczyli do końca, oddając życie za Wolną i Suwerenną Polskę!

.