1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Święto, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, ustanowione zostało przez Sejm 3 lutego 2011 roku.

Żołnierzami Wyklętymi (Niezłomnymi) zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się  radzieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu

Wśród żołnierzy niezłomnych należy wymienić między innymi: generała Emila Fieldorfa, rotmistrza Witolda Pileckiego, Antoniego Hedę, Łukasza Cieplińskiego, Zygmunta Szendzielarza (Łupaszkę), Danutę Siedzikównę (Inkę), Józefa Franczaka.  Z terenu ziemi radomskiej: Stefana Bembińskiego (Harnasia), Franciszka Jaskulskiego (Zagończyka) i Aleksandra Młyńskiego (Drągala). Oni nie poddali się narzuconej przez Stalina obcej władzy komunistycznej, ale walczyli do końca, oddając życie za Wolną i Suwerenną Polskę.

.