Regulamin

Mistrzostw Szkoły w Szachach

w ramach projektu „Dolina Krzemowa nad Mleczną”

1. Cel: Wyłonienie mistrza szkoły w szachach : PSP 6, PSP 17, PSP 21, PSP 26, PSP 27 i

PSP 34

2. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Roszada”, Kapituła Kultury Szachowej, Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego.

3. Zasady przeprowadzenia mistrzostw:Każdy uczestnik dostanie 6 zadań szachowych do rozwiązania o tematyce „Mat w jednym posunięciu”. Czas przeznaczony na rozwiązanie wynosi 20minut.

4. Uczestnictwo:W mistrzostwach szkoły mogą wziąć udział uczniowie konkretnej szkoły. Uczestnictwo jest bezpłatne.

5. Terminy mistrzostw:

PSP 6 – 14.03.br. godz. 15:30

PSP 27- 15.03.br. godz 14:00

PSP 17- 17.03.br. godz. 14:10

PSP 26 – 17.03.br. godz. 16:30

PSP 21 – 18.03.br. godz. 16:25

PSP 34 – 29.03.br. godz. 15:00

6. Zgłoszenia:Uczniowie nie będący członkami Koła Szachowego UKS”Roszada” winni głosić akces w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem mistrzostw na adres mailowy: uks.roszada@gmail.com , numer tel. kontaktowego: 502-147-317

7. Nagrody: Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek w przypadku pozyskania sponsorów.

8. Zasady ustalania kolejności miejsc: O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych z rozwiązania zadań (jedno zadanie to jeden punkt). W przypadku równości punktów o wyższym miejscu decyduje krótszy czas rozwiązania.

9. Współpraca. „KNM Kominy Na Miarę” Janusz Domagała spółka jawna www.kominynamiare.pl

– Biuro Rachunkowe Mirosława Siczek -Conwex Serwis www.conwex.pl -Virgo Poligrafia www.virgo.net.pl 10. Patronat medialny: -Tygodnik „Gość Niedzielny” https://radom.gosc.pl – Portal Internetowy „Twój Radom” https://twojradom.pl/, -„Głos Z Serca Polski”

Radom, 07.03.2022 r.

Prezes UKS „ROSZADA”

/-/ Marek Niedźwiecki

.