Międzynarodowy Dzień Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest corocznie 27 marca i został ustanowiony w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę inauguracji Teatru Narodów – festiwalu, który odbył się 27 marca 1957 roku w Paryżu, kiedy to spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny, czyli Europy Zachodniej i tej pod wpływami ZSRR.

Co roku 27 marca z okazji MDT wygłaszane jest orędzie przygotowane przez wybitną osobowość świata sceny. W tym roku światowe orędzie napisał amerykański reżyser operowy i teatralny Peter Sellars, który stwierdza, że żyjemy na krawędzi czasu i pyta Jaki język i jakie obrazy mogłyby nam pozwolić zrozumieć głębokie zmiany i pęknięcia, których doświadczamy, których doświadcza współczesny świat! W tych szczególnych okolicznościach nasilenia działań wojennych w Ukrainie, kiedy sztuka schodzi na plan dalszy, Muzy nie będą milczeć.

Wszystkim twórcom – tym Dużym i tym Małym – życzymy pasji, która wspierać będzie wyobraźnię, widzom niezapomnianych wrażeń, które pozostaną w umysłach i duszach na zawsze.

A wszystkim ludziom pokoju!

                                                                                     Opracowały: Anetta Tomczyk, Monika Migdał

.