UWAGA! W związku z obchodami 9 maja DNIA EUROPY ,
ogłaszamy szkolny konkurs artystyczno-informatyczny.


Uczniów klas 0-3 zapraszamy do wykonania pracy:
“MOJA EUROPA”.
Uczniów klas 4-6 zachęcamy do wykonania pracy:
“MIEJSCA, KTÓRE CHCIAŁBYM/CHCIAŁABYM ODWIEDZIĆ W EUROPIE”.

Technika  dowolna- może to być rysunek, collage, plakat (również elektroniczny), prezentacja multimedialna, komiks, etc.
TERMIN nadsyłania prac: 15 maja 2020 r.


NAGRODY:

  • Nagrody rzeczowe oraz dyplomy w formie papierowej zostaną przekazane, jak tylko będzie to możliwe ze względów sanitarnych.
  • Dla wszystkich uczniów przewidujemy nagrodę w postaci dodatnich punktów z zachowania (w przypadku klas młodszych-informacja do wychowawcy) oraz dyplomu w formie elektronicznej.
  • Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

PRACE W formie elektronicznej lub też zdjęcia prac plastycznych można przesyłać do 15 maja na adresy:

joanna.operacz@psp17.radom.pl
barbara.kogut@psp17.radom.pl
monika.gorecka-grzywacz@psp17.radom.pl

WAŻNE: Pamiętajmy o prawach autorskich! W przypadku korzystania ze źródeł internetowych, prosimy o ich podanie.
Zachęcamy do wykorzystywania  “darmowych” zdjęć.
Więcej informacji pod adresem:
https://otwartezasoby.pl/darmowe-zdjecia-z-sieci-skad-brac-jak-korzystac/.