W ramach poszerzania świadomości na temat zjawiska hejtowania w sieci uczniowie klas VII wraz z opiekunami uczestniczyli w konferencji “Nie hejtuję – reaguję”, organizowanej przez Uniwersytet Radomski. Celem było promowanie postaw równości, tolerancji i zachowań wolnych od uprzedzeń oraz mowy nienawiści w sieci. Uczestnictwo w konferencji było jednym z podjętych działań, które przyczyni się do ograniczenia w przestrzeni internetowej i publicznej występowania wszelkich form dyskryminacji oraz poszanowania godności człowieka.

Poprzedni

.