8 maja 2024 roku w naszej szkole obyło się spotkanie edukacyjne w ramach kampanii społecznej “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” uczniów klas czwartych. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Spotkanie miało na celu doświadczalnie przybliżyć uczniom zagadnienia i zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także podnieść ich świadomość w tym zakresie. Uczestnicy wzięli udział w trzech panelach. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu przeprowadzili dwa panele: w formie interaktywnego wykładu o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz panel polegający na przejeździe dzieci po rowerowym torze przeszkód. Trzecim panelem, było omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez ratowników medycznych z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestawy zawierające elementy odblaskowe. Wybrani uczniowie zostali nagrodzeni dodatkowymi upominkami w postaci kasków rowerowych i odblaskowych torebek.

.
.
.
.
.
.