HARMONOGRAM PÓŁZIMOWISKA

POD HASŁEM „KOLOROWE FERIE”

organizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Czarnoleska 10

w terminie: 13-17.02.2023 r.

ROZKŁAD DNIA:

8.30 – 9.00            Powitanie. Sprawdzenie listy obecności. Gry edukacyjne i planszowe      

                                Zabawy integracyjne. Zabawy i gry stolikowe.                          

9.00 – 9.20            Śniadanie

9.20 – 13.00          Zajęcia tematyczne

                                (w trakcie zajęć około godz. 11.00 – drugie śniadanie)

13.00 – 13.30       Obiad

13.30 – 14.00       Zajęcia w grupach

(m.in. zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, sportowe, tropiące,  zajęcia plastyczne)

PONIEDZIAŁEK 13.02.2023 r.

8.30 – 9.00  Powitanie i sprawdzenie listy obecności. Zabawy „na dobry początek”, które pomogą dzieciom poznać się, polubić i zrozumieć. Gry edukacyjne i planszowe.

9.00 – 9.20   Śniadanie

9.20 – 9.45 Zapoznanie dzieci z programem półzimowiska, regulaminem półzimowiska, zasadami dotyczącymi bezpiecznego zachowania podczas zabaw, w czasie zajęć oraz podczas wyjść poza teren szkoły. Spisanie kontraktu z uczestnikami półzimowiska. Zabawy integracyjne.      

9.45 – 10.00 Przygotowanie do wyjścia. Omówienie zasad bezpieczeństwa związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz zasad kulturalnego zachowania w autobusie komunikacji miejskiej i podczas pobytu w kinie.                                        

10.00 – 13.00  Wyjście do Kina „Helios” na film pt. „Zadziwiający kot Maurycy”.

13.00 – 13.30  Obiad

13.30 – 14.00  Zajęcia w grupach – zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe KLANZA.

WTOREK 14.02.2023 r.

8.30 – 9.00  Powitanie i sprawdzenie listy obecności. „Litera do litery, słowo do słowa – i epopeja gotowa” – zabawy słowem. Gry planszowe.

9.00 – 9.20  Śniadanie

9.20 – 9.45  „Tajna misja” – fabularne gry zagadkowe.

9.45 – 10.00  Przygotowanie do wyjścia. Omówienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pobytu w sali zabaw „Kraina Marzeń”. Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zasad kulturalnego zachowania w autobusie komunikacji miejskiej.

10.00 – 13.00 Wyjście do sali zabaw „Kraina Marzeń”.    

13.00 – 13.30  Obiad

13.30 – 14.00 Zajęcia w grupach – zabawy plastyczne.

ŚRODA 15.02.2023 r.

8.30 – 9.00  Powitanie i sprawdzenie listy obecności. Zabawy kreatywne. Quizy i gry edukacyjne.

9.00 – 9.20 Śniadanie

9.20 – 9.45  „Budujemy formę” – dobrze i mniej znane zabawy i gry ruchowe.

9.45 – 10.00  Przygotowanie do wyjścia. Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zasad kulturalnego zachowania w autobusie komunikacji miejskiej oraz w bibliotece.

10.00 – 13.00 Wyjście do Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu – udział w grze bibliotecznej z elementami kodowania „Poszukiwanie zaginionej książki”.

13.00 – 13.30  Obiad

13.30 – 14.00  Zajęcia w grupach – zabawy  muzyczno-ruchowe.

CZWARTEK 16.02.2023 r.

8.30 – 9.00  Powitanie i sprawdzenie listy obecności. Zabawy animacyjne. Gry planszowe.

9.00 – 9.20  Śniadanie

9.20 – 9.45 „Zgaduj-zgadula: w której ręce złota kula?” – rozwiązywanie zagadek i nie tylko…

9.45 – 10.00  Przygotowanie do wyjścia. Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zasad kulturalnego zachowania w autobusie komunikacji miejskiej oraz podczas warsztatów w „Madagaskarze”.

10.00 – 13.00  Wyjście do Centrum animacji „Madagaskar” – udział w warsztatach „Łapacz snów”.

13.00 -13.30   Obiad

13.30 – 14.00  Zajęcia w grupach – zabawy ruchowe, sportowe i drużynowe.

PIĄTEK 17.02.2023 r.

8.30 – 9.00  Powitanie i sprawdzenie listy obecności. Zabawy z chustą animacyjną i tunelem animacyjnym. Zabawy i gry stolikowe.

9.00 – 9.20  Śniadanie

9.20 – 9.45  „Harce z farbą i nożyczkami” – zabawy plastyczne.

9.45 – 10.00  Przygotowanie do wyjścia. Omówienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pobytu w Parku Trampolin „Sky Jump”. Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zasad kulturalnego zachowania w autobusie komunikacji miejskiej.

10.00 – 13.00  Wyjście do  Parku Trampolin „Sky Jump” w Radomiu.

13.00 – 13.30  Obiad

13.30 – 14.00  „Na pożegnanie” – zabawa „Dobre słowa” i loteria fantowa. Podsumowanie półzimowiska i pożegnanie dzieci.

.