W dniu 23.05.2023 r. w PSP 17 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie byli weseli, radośni choć u niektórych było widać nutkę zaniepokojenia i obawy, jak to będzie.
Po egzaminie nastroje uczniów potwierdziły, że egzamin z języka polskiego okazał się dość łatwy.
Z optymizmem przystąpią jutro do egzaminu królowej nauk czyli matematyki.
Życzymy powodzenia – Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

.