Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada świętowaliśmy w naszej szkole

Główną ideą Dnia Życzliwości było uzmysłowienie i przypomnienie dzieciom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.

Obecnie Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest obchodzone w ponad 180 krajach. Jego cele są proste: uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji, zachęcanie do dialogu międzypokoleniowego, jak również wyrażanie protestu przeciwko nienawiści, antypatii i nietolerancji.

.