Dnia 17 stycznia odbył się w naszej szkole Dzień Piżamy, który był połączony z dobrowolną zbiórką pieniędzy na rzecz dzieci chorych onkologicznie, które są podopiecznymi Fundacji Gdy Liczy Się Czas.

Akcja miała także na celu uzmysłowienie naszym uczniom, że strój, który dla nich jest strojem przeznaczonym do spania, dla chorych dzieci jest ubraniem codziennym.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów i nauczycieli włączyło się w tę akcję i mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu pomogliśmy małym pacjentom.

.