Dzień Kobiet w szkole

Dzień Kobiet w naszej szkole obchodzony był w różny sposób. Zarówno na terenie szkoły, jak i podczas wyjść klasowych.Klasy 1a, 1b, 2a i 2c odwiedziły Manufakturę Słodyczy, Warsztaty Lego, Jump World.

.