Dzień Edukacji Narodowej

12 października odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni zostali wszyscy nauczyciele z, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Występ, po części wesoły, po części wzruszający, przygotowały wraz z uczniami panie: Agata Sawicka, Joanna Schodnik i Małgorzata Karpeta. Wydarzenie uświetnił chór złożony z uczniów klas czwartych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum pod batutą pana Arkadiusza Białka, a o cieszące oko dekoracje zadbała pani Agnieszka Moczkodan. Powagi akademii nadały przemówienia Dyrekcji oraz Księdza Proboszcza.

Wszyscy nauczyciele otrzymali na pamiątkę własnoręcznie przez uczniów wykonane laurki z życzeniami. Jednak największą radością, a zarazem powodem do wzruszeń, zarówno dla nauczycieli, jak dla uczniów, była obecność naszej uczennicy, Martyny Adamskiej, która udowodniła nam, że wraca do zdrowia. Dzieje się to m.in. dzięki zaangażowaniu w pomoc uczniów, nauczycieli oraz tutejszej parafii.

.