W dniu 27 lutego br. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzonym przez Pana Zbigniewa Mazurkiewicza – zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Pana Karola Rokitę – pracownika WORD w Radomiu.

W trakcie spotkania dzieci miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym. Dowiedziały się m.in. o zagrożeniach, jakie wynikają z bycia niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego oraz w jaki sposób prawidłowo nosić odblaski. Przypomniały sobie, jak należy bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych i w jaki sposób należy poruszać się po drodze w przypadku braku chodnika lub pobocza.

Wszystkie dzieci otrzymały podczas spotkania odblaskowe zawieszki do plecaka, dzięki którym z pewnością będą bardziej widoczne na drodze.

Spotkanie wzbogacili uczniowie klasy 1d krótkim występem artystycznym.

.
.
.
.
.