W obchodach „Dni z Książką” czynnie także uczestniczyły dzieci z Ukrainy, które w ramach nauki języka polskiego odwiedziły Filię nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Baryckiej 2. Tam miały okazję zapoznać się z książkami dla dzieci w języku ukraińskim.        

.