W dniu 22.05.2019r. wolontariusze Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 17 w Radomiu pod opieką Iwony Wontorskiej i Marii Grychtal uczestniczyli w Radomskich Dniach Godności. Poprzez ten drobny gest nasza szkoła jak co roku wspiera i integruje się z osobami niepełnosprawnymi.

.