Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Katarzyna Sławińska – przewodniczący

Katarzyna Fituch – zastępca przewodniczącego

Monika Koczańska – członek prezydium

Katarzyna Kupidura – skarbnik

Rafał Adamczyk- sekretarz

 

Dobrowolna minimalna wpłata na fundusz Rady Rodziców przy PSP Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:
1 dziecko w naszej szkole – 30 zł
2 dzieci w naszej szkole – 40 zł
3 i więcej dzieci w naszej szkole – 50 zł


WPŁAT MOŻNA RÓWNIEŻ DOKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO:
BANK POCZTOWY
Nr konta: 07 1320 1641 3161 0793 2000 0001