Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu  od 3 października udostępniła naszej szkole  Budkę Niepodległości.
Jest to swoisty wehikuł czasu, bo wystarczy, że wejdziemy do tej budki i popatrzymy na szatę graficzną i ilustracje, zdjęcia sprzed stu lat. Po naciśnięciu jednego magicznego guzika przenosimy się wstecz i słuchamy o wydarzeniach, które rozgrywały się właśnie sto lat temu. Opowiadają nam o tych wydarzeniach twórcy niepodległej Polski, m.in. marszałek Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. Będziemy mogli też wysłuchać relacji tych, którzy tworzyli Republikę Radomską(W nocy z 1 na 2 listopada 1918 r.
w Radomiu, w mieszkaniu adwokata Jana Wigury, ukonstytuował się Komitet Pięciu i przejął władzę cywilną i wojskową w mieście. Na jego czele stanął radomski lekarz i działacz polityczny Stanisław Kelles-Krauz. Radomscy historycy określają te wydarzenia jako utworzenie tzw. Republiki Radomskiej.
Komitet Pięciu zabezpieczył pozostawiony przez Austriaków majątek, zorganizował czuwającą nad bezpieczeństwem w Radomiu milicję ludową, zapoczątkował roboty publiczne i rozdział żywności. Po ukonstytuowaniu się w Lublinie tymczasowego rządu z Ignacym Daszewskim na czele, Kelles-Krauz uznał misję Komitetu Pięciu za zakończoną, rozwiązał go i podporządkował władzę w mieście rządowi lubelskiemu).
Budka wzbudza zainteresowanie uczniów, pracowników naszej szkoły i rodziców od pierwszego dnia.  Zapraszamy na tę niezwykłą lekcję historii jeszcze przez ponad tydzień.

                                                                                         Nauczyciele historii
                                                                       Piotr Wdowski i Agnieszka Gutkowska

.