8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy
o rozwoju kultury.  Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”

     Jan Paweł II

                              

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, obchodzony jest w Polsce od 1985 roku. 
 Jest to szczególna data, zwracająca uwagę na pracę osób zaangażowanych
w szerzenie dostępu do słowa pisanego i działających aktywnie na rzecz zwiększenia czytelnictwa.

Dzień Bibliotekarza - Co dała mi biblioteka - Stacja KsiążkaNajstarsze wzmianki o zawodzie bibliotekarza pochodzą
ze starożytności. Już Sumerowie szkolili kapłanów w opiece nad glinianymi tabliczkami pokrytymi pismem klinowym. Pierwszą osobą w historii, która wprowadziła zawód bibliotekarza, był żyjący w VIII wieku p.n.e. asyryjski król Aszurbanipal.
Rola bibliotekarza oraz dostępność tego zawodu zmieniały się na przestrzeni dziejów. Na początku mógł nim być uczony. W Odrodzeniu i oświeceniu zawód ten leżał już w zasięgu każdego człowieka posiadającego wykształcenie. Bibliotekarzami byli więc urzędnicy książęcy i królewscy, miłośnicy ksiąg i poeci. Często osoby uprawiające ten zawód nie interesowały się w ogóle bibliotekami, w których pracowali. Dopiero od XIX wieku zaczęto wymagać od bibliotekarzy fachowego przygotowania i stałego zatrudnienia.


Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
składamy życzenia wszystkim
Pracownikom bibliotek  szkolnych, publicznych oraz pedagogicznych.
Życzymy zdrowia, wytrwałości, wielu czytelników oraz  satysfakcji z pracy.

.