W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. W. Jaruzelskim na czele. Polakom drastycznie ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. Między innymi zdelegalizowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a jego członków poddano represjom, wprowadzono godzinę milicyjną, zaostrzono cenzurę. Stan wojenny wstrzymał na dekadę proces demokratyzacji w naszym kraju. W jego wyniku śmierć poniosło blisko 100 osób. Aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tysięcy. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku a 22 lipca 1983 r. został zniesiony.

Następny

.