12 listopada 2018 r. - Dzień wolny od zajęć

OGŁOSZENIE

W związku z przyjętą ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. Szkoła nie będzie prowadziła w tym dniu zajęć edukacyjnych oraz nie będzie zapewniała opieki świetlicowej.

 

Informacja MEN