10 listopada uczciliśmy w naszej szkole 105.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasy 0-3 wzięły udział w montażu słowno-muzycznym; uczniowie klas 4-8 wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.