Rekrutacja 2021

Szanowni Państwo,

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zakwalifikowani do przyjęcia

Potwierdzenia woli przyjęcia do klasy pierwszej

poniżej przedstawiamy informacje dot. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022:

 • Zasady naboru do klas pierwszych,
 • Zarządzenie Nr 2188/2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2021/2022,
 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
  uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
  przez Gminę Miasta Radomia w roku szkolnym 2021/2022
  harmonogram naboru elektronicznego
 • UCHWAŁA NR 461/2017
  RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
  z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
  Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
  potwierdzenia