Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

1. Prezentacja
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/15687,Zasady-rekrutacji.html

2. Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego
https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

3. Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022

Załącznik w pliku

przewodnik_dla_rodzicow-_2021_2022

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022