Rekrutacja 2020 - przyjęci do oddziału przedszkolnego i do klas I

Szanowni Państwo,

Oddział przedszkolny

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego 

Klasy I

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I  (kandydaci spoza obwodu szkoły)

Uwaga: dzieci z obwodu szkoły zostały automatycznie przyjęte do klasy I.

 

Rekrutacja uzupełniająca w następujących terminach:

Dla oddziału przedszkolnego: 22-29.06.2020 r.

Do klas I: 10-17.06.2020 r.