Rekrutacja 2020 - potwierdzenie woli do klas I

Szanowni Państwo,

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (kandydaci spoza obwodu szkoły)

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w dniach  14.05.2020 r. – 18.05.2020 r. (poniedziałek) do klasy I na rok szkolny 2020/2021:

  1. Prosimy przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres email szkoły podstawowej.

PSP Nr 17 w Radomiu – psp17@wp.pl

Wzór potwierdzenia woli

!!! Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji obwodowej nie dostarczają potwierdzenia woli – dzieci zakwalifikowane są automatycznie.

Ew. konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.